การเติบโตในรายได้บริการการตลาดออนไลน์

โดยการเติบโตในรายได้บริการการตลาดออนไลน์และรายได้เสริม รายได้มือถือเพิ่มขึ้น 1,020.2% RMB3, 719 ล้าน (สหรัฐอเมริกา $606 ล้านบาท) ในไตรมาสสิ้นสุด 30 กันยายน 2014 เปรียบเทียบกับ RMB332 ล้านบาทในไตรมาสเดียวกันของปี 2013

รายได้จากการดำเนินงาน – กำไรจากการดำเนินงานในไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2014 ถูก RMB4, 345 ล้าน (สหรัฐฯ มูลค่า 708 ล้าน), หรือ 25.8% ของรายได้ ลดหา 17.2% เมื่อเทียบกับ RMB5, 248 ล้านบาทในไตรมาสเดียวกันของปี 2013 ลดลงเป็นหลักเนื่องจากค่าธรรมเนียมตามส่วนแบ่งค่าตอบแทน (ดู “ร่วมกันใช้ค่าตอบแทนค่าใช้จ่าย” ด้านล่าง) และเพิ่มการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้

ไม่ใช่ GAAP EBITDA – ไม่ใช่ GAAP EBITDA เพิ่มขึ้น 30.6% RMB8, 493 ล้าน (สหรัฐอเมริกา $1,384 ล้านบาท) ในไตรมาสสิ้นสุด 30 กันยายน 2014 เปรียบเทียบกับ RMB6, 505 ล้านบาทในไตรมาสเดียวกันของปี 2013 อัตราส่วน ebitda ไม่ใช่ GAAP 50.5% ในไตรมาสสิ้นสุด 30 กันยายน ปี 2014 นี้ได้ลดลง จาก 59.4% ในไตรมาสเดือนกันยายนของปี 2013 และ 54.4% ในไตรมาสเดือนมิถุนายนปี 2557 ลดลงในกำไร GAAP EBITDA เป็นหลักเนื่องจาก (i) การรวมธุรกิจใหม่ที่ได้รับ ส่วนใหญ่รวมถึง inc. UCWeb, UCWeb, AutoNavi โฮลดิ้งจำกัด(มหาชน) หรือ (ii) การวางแผนการลงทุนในโครงการธุรกิจใหม่ ระบบปฏิบัติการมือถือของเรา บริการท้องถิ่น และความ บันเทิงดิจิตอล AutoNavi และ (iii) เพิ่มยุทธวิธีทางการตลาดใช้ในช่วงไตรมาสเดือนกันยายน

สุทธิรายได้ – กำไรสุทธิของเราในไตรมาสสิ้นสุด 30 กันยายน 2014 ถูก RMB3, 030 ล้าน (ล้านเหรียญสหรัฐฯ 494), การลดลงของ 38.6% เมื่อเทียบกับ RMB4, 937 ล้านบาทในไตรมาสเดียวกันของปี 2013 ลดลงเป็นหลักเนื่องจากค่าหุ้นตามค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นดังที่กล่าวไว้ข้างต้น และการเพิ่มขึ้นของอัตราภาษีที่มีประสิทธิภาพได้

กำไรสุทธิ Non GAAP – GAAP ไม่ใช่กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 15.5 ล้านคน RMB6, 808 ล้าน% (สหรัฐอเมริกา $1,109 ล้านบาท) ในไตรมาสสิ้นสุด 30 กันยายน 2014 เปรียบเทียบกับ RMB5, 893 ล้านบาทในไตรมาสเดียวกันของปี 2013

ไม่ใช่ GAAP และ Diluted EPS EPS ยกเว้น – ยกเว้นกำไรต่อหุ้นในไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2014 อยู่ RMB1.24 (สหรัฐอเมริกา $0.20) 2,438 ล้านแตกออกหุ้น ลดลง 41.8% เมื่อเทียบกับ RMB2.13 บน 2,317 ล้านแตกออกหุ้นในไตรมาสเดียวกันของปี 2013 ไม่ใช่-GAAP EPS แตกออกในไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2014 อยู่ RMB2.79 (สหรัฐอเมริกา $0.45) 2,438 ล้านแตกออกหุ้น การเพิ่มขึ้น 9.4% เมื่อเทียบกับ RMB2.55 บน 2,317 ล้านแตกออกหุ้นในไตรมาสเดียวกันของปี 2013

เดือนกันยายนไตรมาสที่ผล

รายได้รายได้สำหรับไตรมาสสิ้นสุด 30 กันยายน 2014 ถูก RMB16, 829 ล้าน (สหรัฐอเมริกา $2,742 ล้าน), เพิ่ม 53.7% เมื่อเทียบกับ RMB10, 950 ล้านบาทในไตรมาสเดียวกันของปี 2013 เพิ่มขึ้นถูกขับเคลื่อน โดยการเติบโตอย่างรวดเร็วต่อเนื่องของธุรกิจค้าปลีกการค้าของจีนส่วนใหญ่

  • จีนพาณิชย์ธุรกิจค้าปลีก – รายได้จากธุรกิจค้าปลีกการค้าจีนในไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2014 ถูก RMB12, 769 ล้าน (สหรัฐอเมริกา $2,080 ล้าน), หรือกับ 75.9% ของรายได้รวม การเพิ่มขึ้น 47.7% เมื่อเทียบกับ RMB8, 645 ล้านบาทในไตรมาสเดียวกันของปี 2013 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นได้ขับ โดยเจริญเติบโตในรายได้บริการการตลาดออนไลน์และรายได้เสริม รายได้เสริมลงบัญชี 33.5 ของจีนค้าขายปลีกรายได้ในไตรมาสสิ้นสุด 30 กันยายน 2014 เทียบกับ 24.8% ในไตรมาสเดียวกันของปี 2013 เจริญเติบโตของรายได้ในช่วงเวลานี้เกิดขึ้นในบริบทของ และสะท้อนให้เห็นการเพิ่มขึ้นของวาง 48.7% ใน GMV ทำรายการบน marketplaces ขายปลีกของจีน ซึ่งถูกขับเคลื่อน ด้วย 52.0% เพิ่มขึ้นในจำนวนผู้ซื้อใช้งานเป็นหลัก อัตรา monetization ยังคงมีเสถียรภาพที่ 2.30% ในไตรมาสสิ้นสุด 30 กันยายน 2014 เทียบกับ 2.31% ในไตรมาสเดียวกันของปี 2013 รายได้ในไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2014 มือถือถูก RMB3, 719 ล้าน (ล้านเหรียญสหรัฐฯ 606), แทน 29.1% จีนค้าขายปลีกธุรกิจรายได้ เทียบกับ 19.4% ในไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2014 และ 3.8% ในไตรมาสเดียวกันของปี 2013 รายได้มือถือเพิ่มขึ้นจาก GMV เคลื่อนที่เพิ่มขึ้นและอัตราการ monetization เคลื่อนเพิ่มขึ้น 1.87% ค่า 1.49% ในไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2014 และ 0.61% ในไตรมาสเดียวกันของปี 2013
  • จีนพาณิชย์ขายส่งธุรกิจ – รายได้จากการพาณิชย์ของจีนที่ขายส่งธุรกิจในไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2014 มี RMB790 ล้าน (สหรัฐอเมริกา $129 ล้าน), เพิ่ม 39.1% เมื่อเทียบกับ RMB568 ล้านบาทในไตรมาสเดียวกันของปี 2013 เพิ่มรายได้ได้เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสมาชิกที่ชำระเงินและการเพิ่มขึ้นในรายได้เฉลี่ยจากสมาชิกชำระเงิน
  • ธุรกิจค้าปลีกการค้าระหว่างประเทศ – รายได้จากธุรกิจค้าปลีกของเราค้าระหว่างประเทศในไตรมาสสิ้นสุด 30 กันยายน ปี 2014 ได้ RMB419 ล้าน (สหรัฐอเมริกา $68 ล้าน), เกือบจะจาก RMB210 ล้านบาทในไตรมาสเดียวกันของปี 2013 สาเหตุหลักที่เพิ่มขึ้นนี้ถูกเพิ่มในการทำรายการบน AliExpress GMV
  • พาณิชย์นานาชาติขายส่งธุรกิจ – รายได้จากการค้าระหว่างประเทศของธุรกิจขายส่งในไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2014 ถูก RMB1, 198 ล้าน (สหรัฐอเมริกา $195 ล้าน), เพิ่มขึ้น 24.0% เมื่อเทียบกับ RMB966 ล้านบาทในไตรมาสเดียวกันของปี 2013 สาเหตุหลักที่เพิ่มขึ้นนี้ได้เพิ่มจำนวนสมาชิกชำระเงิน

ต้นทุนรายได้ – ต้นทุนรายได้ในไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2014 ถูก RMB5, 596 ล้าน (สหรัฐอเมริกา $912 ล้าน), หรือ 33.3% ของรายได้ การเปรียบเทียบ การ RMB3, 001 ล้าน 27.4% ของรายได้ ในไตรมาสเดียวกันของปี 2013 เพิ่มเป็นหลักเนื่องจาก (i) การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายตามส่วนแบ่งค่าตอบแทนที่เกิดจากการประเมินใหม่ที่สิ้นงวดมูลค่ายุติธรรมของหุ้นตามรางวัลที่ให้แก่พนักงานของเจ้อเจียงมดเล็กไมโครการเงิน บริษัท บริษัท หรือมดการเงิน และ (ii) การเพิ่มสถาน แบนด์วิดธ์และค่าเสื่อมราคาค่าใช้จ่ายจากการลงทุนของเราในคอมพิวเตอร์เมฆtaobaoและแพลตฟอร์มข้อมูลของเราได้

พัฒนาผลิตภัณฑ์ค่าใช้จ่าย – ค่าใช้จ่ายของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในไตรมาสสิ้นสุด 30 กันยายน ปี 2014 ได้ RMB2, 581 ล้าน (ล้านเหรียญสหรัฐฯ 421), หรือ 15.3% ของรายได้ การเปรียบเทียบ การ RMB1, 168 ล้าน 10.7% ของรายได้ในไตรมาสเดียวกันของปี 2013 เพิ่มเป็นหลักเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างและผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายที่รวมค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนที่ใช้ร่วมกันได้ ได้แก่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเพิ่มขึ้นเป็นเรายังเน้น ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และที่มีอยู่เนื่อง จากเราซื้อ UCWeb และ AutoNavi

ขายขาย – ค่าใช้จ่ายการตลาด และการตลาดค่าใช้จ่ายในไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2014 ได้ RMB1, 749 ล้าน (สหรัฐอเมริกา $285 ล้านบาท), หรือ 10.4% ของรายได้ การเปรียบเทียบกับ RMB657 ล้าน หรือ 6.0% ของรายได้ในไตรมาสเดียวกันของปี 2013 เพิ่มเป็นหลักเนื่องจากการโฆษณาทางยุทธวิธีและการใช้จ่ายส่วนใหญ่จะส่งเสริมมาร์เก็ตเพลสขายปลีกของจีนในช่วงไตรมาสนี้เมื่อดอกเบี้ยรุนแรงทั่วโลกที่taobaoเพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้นได้ นอกจากนี้ การรวมบัญชีการตลาดค่าใช้จ่ายในธุรกิจที่ได้รับ รวมทั้ง UCWeb AutoNavi และการเพิ่มขึ้นในการส่งเสริมธุรกิจโครงการใหม่ ๆ (รวมถึงการบริการในท้องถิ่นและความบันเทิงดิจิทัล) ส่วนการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขาย และการตลาดในไตรมาสนี้

ทั่วไปค่าใช้จ่าย – ค่าใช้จ่ายทั่วไป และบริหารในไตรมาสสิ้นสุด 30 กันยายน ปี 2014 ได้ RMB1, 960 ล้าน (ล้านเหรียญสหรัฐฯ 319), หรือ 11.6% ของรายได้ การเปรียบเทียบกับ RMB793 ล้าน หรือ 7.2% ของรายได้ในไตรมาสเดียวกันของปี 2013 เพิ่มเป็นหลักเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนที่ใช้ร่วมกันได้

ค่าตอบแทนตามส่วนแบ่งค่าใช้จ่าย – ค่าใช้จ่ายตามส่วนแบ่งค่าตอบแทนรวมในแต่ละต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายรายการข้างต้นในไตรมาสสิ้นสุด 30 กันยายน 2014 ถูก RMB3, 010 ล้าน (สหรัฐอเมริกา $490 ล้านบาท), หรือ 17.9% ของรายได้ การเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ RMB864% 248.4 ล้าน หรือ 7.9% ของรายได้ ในไตรมาสเดียวกันของปี 2013 ค่าตอบแทนตามส่วนแบ่งค่าใช้จ่าย เป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากประสิทธิภาพใช้ และเก็บรักษาให้ของรางวัลตามหุ้นพนักงานและกรรมการบริหารก่อนเราเสนอขาย มีสิทธิ์พึงตั้งแต่สี่ถึงหกปี รอบระยะเวลา เป็นค่าวัดใหม่ที่เกี่ยวข้องกับรางวัลที่ใช้ร่วมกันมอบให้กับพนักงานของมดทางการเงินตามที่อธิบายไว้ภายใต้ทุนของรายได้ข้างต้น

ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน – ตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในไตรมาสสิ้นสุด 30 กันยายน ปี 2014 ได้ RMB598 ล้าน (สหรัฐอเมริกา $97 ล้าน), การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจาก RMB39 ล้านบาทในไตรมาสเดียวกันของปี 2013 เพิ่มขึ้นถูกหลักที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ UCWeb และ AutoNavi

รายได้จากการดำเนินงาน – กำไรจากการดำเนินงานในไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2014 ถูก RMB4, 345 ล้าน (สหรัฐฯ มูลค่า 708 ล้าน), หรือ 25.8% ของรายได้ ลดหา 17.2% เมื่อเทียบกับ RMB5, 248 ล้าน หรือ 47.9% ของรายได้ ในไตรมาสเดียวกันของปี 2013 ลดลงเป็นหลักเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายตามส่วนแบ่งค่าตอบแทนและการเพิ่มการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้

ไม่ใช่ GAAP EBITDA – ไม่ใช่ GAAP EBITDA เพิ่มขึ้น 30.6% RMB8, 493 ล้าน (สหรัฐอเมริกา $1,384 ล้านบาท) ในไตรมาสสิ้นสุด 30 กันยายน 2014 เปรียบเทียบกับ RMB6, 505 ล้านบาทในไตรมาสเดียวกันของปี 2013 อัตราส่วน ebitda ไม่ใช่ GAAP 50.5% ในไตรมาสสิ้นสุด 30 กันยายน ปี 2014 นี้ได้ลดลง จาก 59.4% ในไตรมาสเดือนกันยายนของปี 2013 และ 54.4% ในไตรมาสเดือนมิถุนายนปี 2557 ลดลงในกำไร GAAP EBITDA หลักเกิดธุรกิจใหม่ที่ได้รับ ส่วนใหญ่รวมทั้ง UCWeb และ AutoNavi, (ii) แผนการลงทุนในโครงการธุรกิจใหม่ ระบบปฏิบัติการมือถือของเรา บริการท้องถิ่น และความ บันเทิงดิจิทัล รวม (i) และ (iii) การตลาดทางยุทธวิธีที่ใช้ในช่วงไตรมาสเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น กระทบยอดรายได้จากการดำเนินการให้ไม่ใช่ – GAAP EBITDA อยู่ที่ส่วนท้ายของรุ่นนี้

ดอกเบี้ยและการลงทุนรายได้ สุทธิ – ดอกเบี้ย และรายได้จากการลงทุน สุทธิในไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2014 เป็น RMB468 ล้าน (ล้านเหรียญสหรัฐฯ 76), การเพิ่มขึ้นของ 47.2% เมื่อเทียบกับ RMB318 ล้านบาทในไตรมาสเดียวกันของปี 2013 การเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยสุทธิและรายได้ลงทุนเป็นหลักเนื่องจากกำไรสุทธิที่รู้จักเกี่ยวกับการประเมินค่าใหม่ของก่อนหน้านี้จัดขึ้นหุ้นที่สนใจเกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการของ AutoNavi และการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยจากเงินที่สูงในระหว่างรอบระยะเวลา บางส่วนออฟเซ็ต ด้วยขาดทุนที่รับรู้เกี่ยวกับการปรับมูลค่าของพันธบัตรแปลงสภาพกับเราลงทุนเชิงกลยุทธ์ในเผยซื้อขายเอนทิตี

อัตราดอกเบี้ยจ่ายดอกเบี้ยจ่ายในไตรมาสสิ้นสุด 30 กันยายน 2014 มี RMB521 ล้าน (ล้านเหรียญสหรัฐฯ 85), เพิ่มขึ้น 39.3% เมื่อเทียบกับ RMB374 ล้านบาทในไตรมาสเดียวกันของปี 2013 การเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยจ่ายเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนเงินกู้เฉลี่ยโดดเด่นช่วงต่อการเบิกเงินในเดือน 2014 เมษายนของเหลือ 3.0 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายใต้วงเงิน 8.0 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นหลักได้

รายได้อื่น ๆ สุทธิรายได้อื่น ๆ สุทธิในไตรมาสสิ้นสุด 30 กันยายน 2014 มี RMB378 ล้าน (สหรัฐอเมริกา $62 ล้าน), ลดลง 2.8% เมื่อเทียบกับ RMB389 ล้านบาทในไตรมาสเดียวกันของปี 2013 สำหรับไตรมาสสิ้นสุด 30 กันยายน 2014 รายได้อื่น ๆ สุทธิ หลักรวมค่ารอยัลตี้และค่าธรรมเนียมบริการเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ที่ได้รับจากมดทางการเงินซึ่งเพิ่มขึ้น RMB430 ล้าน (สหรัฐอเมริกา $70 ล้านบาท) ในไตรมาสสิ้นสุด 30 กันยายน 2014 จาก RMB204 ล้านบาทในไตรมาสเดียวกันของปี 2013 และ RMB195 ล้านค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขายหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่มีอยู่ในเราเสนอขาย