การเติบโตในรายได้บริการการตลาดออนไลน์

โดยการเติบโตในรายได้บริการการตลาดออนไลน์และรายได้เสริม รายได้มือถือเพิ่มขึ้น 1,020.2% RMB3, 719 ล้าน (สหรัฐอเมริกา $606 ล้านบาท) ในไตรมาสสิ้นสุด 30 กันยายน 2014 เปรียบเทียบกับ RMB332 ล้านบาทในไตรมาสเดียวกันของปี 2013

รายได้จากการดำเนินงาน – กำไรจากการดำเนินงานในไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2014 ถูก RMB4, 345 ล้าน (สหรัฐฯ มูลค่า 708 ล้าน), หรือ 25.8% ของรายได้ ลดหา 17.2% เมื่อเทียบกับ RMB5, 248 ล้านบาทในไตรมาสเดียวกันของปี 2013 ลดลงเป็นหลักเนื่องจากค่าธรรมเนียมตามส่วนแบ่งค่าตอบแทน (ดู “ร่วมกันใช้ค่าตอบแทนค่าใช้จ่าย” ด้านล่าง) และเพิ่มการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้

ไม่ใช่ GAAP EBITDA – ไม่ใช่ GAAP EBITDA เพิ่มขึ้น 30.6% RMB8, 493 ล้าน (สหรัฐอเมริกา $1,384 ล้านบาท) ในไตรมาสสิ้นสุด 30 กันยายน 2014 เปรียบเทียบกับ RMB6, 505 ล้านบาทในไตรมาสเดียวกันของปี 2013 อัตราส่วน ebitda ไม่ใช่ GAAP 50.5% ในไตรมาสสิ้นสุด 30 กันยายน ปี 2014 นี้ได้ลดลง จาก 59.4% ในไตรมาสเดือนกันยายนของปี 2013 และ 54.4% ในไตรมาสเดือนมิถุนายนปี 2557 ลดลงในกำไร GAAP EBITDA เป็นหลักเนื่องจาก (i) การรวมธุรกิจใหม่ที่ได้รับ ส่วนใหญ่รวมถึง inc. UCWeb, UCWeb, AutoNavi โฮลดิ้งจำกัด(มหาชน) หรือ (ii) การวางแผนการลงทุนในโครงการธุรกิจใหม่ ระบบปฏิบัติการมือถือของเรา บริการท้องถิ่น และความ บันเทิงดิจิตอล AutoNavi และ (iii) เพิ่มยุทธวิธีทางการตลาดใช้ในช่วงไตรมาสเดือนกันยายน

สุทธิรายได้ – กำไรสุทธิของเราในไตรมาสสิ้นสุด 30 กันยายน 2014 ถูก RMB3, 030 ล้าน (ล้านเหรียญสหรัฐฯ 494), การลดลงของ 38.6% เมื่อเทียบกับ RMB4, 937 ล้านบาทในไตรมาสเดียวกันของปี 2013 ลดลงเป็นหลักเนื่องจากค่าหุ้นตามค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นดังที่กล่าวไว้ข้างต้น และการเพิ่มขึ้นของอัตราภาษีที่มีประสิทธิภาพได้

กำไรสุทธิ Non GAAP – GAAP ไม่ใช่กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 15.5 ล้านคน RMB6, 808 ล้าน% (สหรัฐอเมริกา $1,109 ล้านบาท) ในไตรมาสสิ้นสุด 30 กันยายน 2014 เปรียบเทียบกับ RMB5, 893 ล้านบาทในไตรมาสเดียวกันของปี 2013

ไม่ใช่ GAAP และ Diluted EPS EPS ยกเว้น – ยกเว้นกำไรต่อหุ้นในไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2014 อยู่ RMB1.24 (สหรัฐอเมริกา $0.20) 2,438 ล้านแตกออกหุ้น ลดลง 41.8% เมื่อเทียบกับ RMB2.13 บน 2,317 ล้านแตกออกหุ้นในไตรมาสเดียวกันของปี 2013 ไม่ใช่-GAAP EPS แตกออกในไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2014 อยู่ RMB2.79 (สหรัฐอเมริกา $0.45) 2,438 ล้านแตกออกหุ้น การเพิ่มขึ้น 9.4% เมื่อเทียบกับ RMB2.55 บน 2,317 ล้านแตกออกหุ้นในไตรมาสเดียวกันของปี 2013

เดือนกันยายนไตรมาสที่ผล

รายได้รายได้สำหรับไตรมาสสิ้นสุด 30 กันยายน 2014 ถูก RMB16, 829 ล้าน (สหรัฐอเมริกา $2,742 ล้าน), เพิ่ม 53.7% เมื่อเทียบกับ RMB10, 950 ล้านบาทในไตรมาสเดียวกันของปี 2013 เพิ่มขึ้นถูกขับเคลื่อน โดยการเติบโตอย่างรวดเร็วต่อเนื่องของธุรกิจค้าปลีกการค้าของจีนส่วนใหญ่

  • จีนพาณิชย์ธุรกิจค้าปลีก – รายได้จากธุรกิจค้าปลีกการค้าจีนในไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2014 ถูก RMB12, 769 ล้าน (สหรัฐอเมริกา $2,080 ล้าน), หรือกับ 75.9% ของรายได้รวม การเพิ่มขึ้น 47.7% เมื่อเทียบกับ RMB8, 645 ล้านบาทในไตรมาสเดียวกันของปี 2013 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นได้ขับ โดยเจริญเติบโตในรายได้บริการการตลาดออนไลน์และรายได้เสริม รายได้เสริมลงบัญชี 33.5 ของจีนค้าขายปลีกรายได้ในไตรมาสสิ้นสุด 30 กันยายน 2014 เทียบกับ 24.8% ในไตรมาสเดียวกันของปี 2013 เจริญเติบโตของรายได้ในช่วงเวลานี้เกิดขึ้นในบริบทของ และสะท้อนให้เห็นการเพิ่มขึ้นของวาง 48.7% ใน GMV ทำรายการบน marketplaces ขายปลีกของจีน ซึ่งถูกขับเคลื่อน ด้วย 52.0% เพิ่มขึ้นในจำนวนผู้ซื้อใช้งานเป็นหลัก อัตรา monetization ยังคงมีเสถียรภาพที่ 2.30% ในไตรมาสสิ้นสุด 30 กันยายน 2014 เทียบกับ 2.31% ในไตรมาสเดียวกันของปี 2013 รายได้ในไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2014 มือถือถูก RMB3, 719 ล้าน (ล้านเหรียญสหรัฐฯ 606), แทน 29.1% จีนค้าขายปลีกธุรกิจรายได้ เทียบกับ 19.4% ในไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2014 และ 3.8% ในไตรมาสเดียวกันของปี 2013 รายได้มือถือเพิ่มขึ้นจาก GMV เคลื่อนที่เพิ่มขึ้นและอัตราการ monetization เคลื่อนเพิ่มขึ้น 1.87% ค่า 1.49% ในไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2014 และ 0.61% ในไตรมาสเดียวกันของปี 2013
  • จีนพาณิชย์ขายส่งธุรกิจ – รายได้จากการพาณิชย์ของจีนที่ขายส่งธุรกิจในไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2014 มี RMB790 ล้าน (สหรัฐอเมริกา $129 ล้าน), เพิ่ม 39.1% เมื่อเทียบกับ RMB568 ล้านบาทในไตรมาสเดียวกันของปี 2013 เพิ่มรายได้ได้เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสมาชิกที่ชำระเงินและการเพิ่มขึ้นในรายได้เฉลี่ยจากสมาชิกชำระเงิน
  • ธุรกิจค้าปลีกการค้าระหว่างประเทศ – รายได้จากธุรกิจค้าปลีกของเราค้าระหว่างประเทศในไตรมาสสิ้นสุด 30 กันยายน ปี 2014 ได้ RMB419 ล้าน (สหรัฐอเมริกา $68 ล้าน), เกือบจะจาก RMB210 ล้านบาทในไตรมาสเดียวกันของปี 2013 สาเหตุหลักที่เพิ่มขึ้นนี้ถูกเพิ่มในการทำรายการบน AliExpress GMV
  • พาณิชย์นานาชาติขายส่งธุรกิจ – รายได้จากการค้าระหว่างประเทศของธุรกิจขายส่งในไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2014 ถูก RMB1, 198 ล้าน (สหรัฐอเมริกา $195 ล้าน), เพิ่มขึ้น 24.0% เมื่อเทียบกับ RMB966 ล้านบาทในไตรมาสเดียวกันของปี 2013 สาเหตุหลักที่เพิ่มขึ้นนี้ได้เพิ่มจำนวนสมาชิกชำระเงิน

ต้นทุนรายได้ – ต้นทุนรายได้ในไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2014 ถูก RMB5, 596 ล้าน (สหรัฐอเมริกา $912 ล้าน), หรือ 33.3% ของรายได้ การเปรียบเทียบ การ RMB3, 001 ล้าน 27.4% ของรายได้ ในไตรมาสเดียวกันของปี 2013 เพิ่มเป็นหลักเนื่องจาก (i) การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายตามส่วนแบ่งค่าตอบแทนที่เกิดจากการประเมินใหม่ที่สิ้นงวดมูลค่ายุติธรรมของหุ้นตามรางวัลที่ให้แก่พนักงานของเจ้อเจียงมดเล็กไมโครการเงิน บริษัท บริษัท หรือมดการเงิน และ (ii) การเพิ่มสถาน แบนด์วิดธ์และค่าเสื่อมราคาค่าใช้จ่ายจากการลงทุนของเราในคอมพิวเตอร์เมฆtaobaoและแพลตฟอร์มข้อมูลของเราได้

พัฒนาผลิตภัณฑ์ค่าใช้จ่าย – ค่าใช้จ่ายของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในไตรมาสสิ้นสุด 30 กันยายน ปี 2014 ได้ RMB2, 581 ล้าน (ล้านเหรียญสหรัฐฯ 421), หรือ 15.3% ของรายได้ การเปรียบเทียบ การ RMB1, 168 ล้าน 10.7% ของรายได้ในไตรมาสเดียวกันของปี 2013 เพิ่มเป็นหลักเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างและผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายที่รวมค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนที่ใช้ร่วมกันได้ ได้แก่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเพิ่มขึ้นเป็นเรายังเน้น ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และที่มีอยู่เนื่อง จากเราซื้อ UCWeb และ AutoNavi

ขายขาย – ค่าใช้จ่ายการตลาด และการตลาดค่าใช้จ่ายในไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2014 ได้ RMB1, 749 ล้าน (สหรัฐอเมริกา $285 ล้านบาท), หรือ 10.4% ของรายได้ การเปรียบเทียบกับ RMB657 ล้าน หรือ 6.0% ของรายได้ในไตรมาสเดียวกันของปี 2013 เพิ่มเป็นหลักเนื่องจากการโฆษณาทางยุทธวิธีและการใช้จ่ายส่วนใหญ่จะส่งเสริมมาร์เก็ตเพลสขายปลีกของจีนในช่วงไตรมาสนี้เมื่อดอกเบี้ยรุนแรงทั่วโลกที่taobaoเพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้นได้ นอกจากนี้ การรวมบัญชีการตลาดค่าใช้จ่ายในธุรกิจที่ได้รับ รวมทั้ง UCWeb AutoNavi และการเพิ่มขึ้นในการส่งเสริมธุรกิจโครงการใหม่ ๆ (รวมถึงการบริการในท้องถิ่นและความบันเทิงดิจิทัล) ส่วนการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขาย และการตลาดในไตรมาสนี้

ทั่วไปค่าใช้จ่าย – ค่าใช้จ่ายทั่วไป และบริหารในไตรมาสสิ้นสุด 30 กันยายน ปี 2014 ได้ RMB1, 960 ล้าน (ล้านเหรียญสหรัฐฯ 319), หรือ 11.6% ของรายได้ การเปรียบเทียบกับ RMB793 ล้าน หรือ 7.2% ของรายได้ในไตรมาสเดียวกันของปี 2013 เพิ่มเป็นหลักเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนที่ใช้ร่วมกันได้

ค่าตอบแทนตามส่วนแบ่งค่าใช้จ่าย – ค่าใช้จ่ายตามส่วนแบ่งค่าตอบแทนรวมในแต่ละต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายรายการข้างต้นในไตรมาสสิ้นสุด 30 กันยายน 2014 ถูก RMB3, 010 ล้าน (สหรัฐอเมริกา $490 ล้านบาท), หรือ 17.9% ของรายได้ การเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ RMB864% 248.4 ล้าน หรือ 7.9% ของรายได้ ในไตรมาสเดียวกันของปี 2013 ค่าตอบแทนตามส่วนแบ่งค่าใช้จ่าย เป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากประสิทธิภาพใช้ และเก็บรักษาให้ของรางวัลตามหุ้นพนักงานและกรรมการบริหารก่อนเราเสนอขาย มีสิทธิ์พึงตั้งแต่สี่ถึงหกปี รอบระยะเวลา เป็นค่าวัดใหม่ที่เกี่ยวข้องกับรางวัลที่ใช้ร่วมกันมอบให้กับพนักงานของมดทางการเงินตามที่อธิบายไว้ภายใต้ทุนของรายได้ข้างต้น

ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน – ตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในไตรมาสสิ้นสุด 30 กันยายน ปี 2014 ได้ RMB598 ล้าน (สหรัฐอเมริกา $97 ล้าน), การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจาก RMB39 ล้านบาทในไตรมาสเดียวกันของปี 2013 เพิ่มขึ้นถูกหลักที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ UCWeb และ AutoNavi

รายได้จากการดำเนินงาน – กำไรจากการดำเนินงานในไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2014 ถูก RMB4, 345 ล้าน (สหรัฐฯ มูลค่า 708 ล้าน), หรือ 25.8% ของรายได้ ลดหา 17.2% เมื่อเทียบกับ RMB5, 248 ล้าน หรือ 47.9% ของรายได้ ในไตรมาสเดียวกันของปี 2013 ลดลงเป็นหลักเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายตามส่วนแบ่งค่าตอบแทนและการเพิ่มการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้

ไม่ใช่ GAAP EBITDA – ไม่ใช่ GAAP EBITDA เพิ่มขึ้น 30.6% RMB8, 493 ล้าน (สหรัฐอเมริกา $1,384 ล้านบาท) ในไตรมาสสิ้นสุด 30 กันยายน 2014 เปรียบเทียบกับ RMB6, 505 ล้านบาทในไตรมาสเดียวกันของปี 2013 อัตราส่วน ebitda ไม่ใช่ GAAP 50.5% ในไตรมาสสิ้นสุด 30 กันยายน ปี 2014 นี้ได้ลดลง จาก 59.4% ในไตรมาสเดือนกันยายนของปี 2013 และ 54.4% ในไตรมาสเดือนมิถุนายนปี 2557 ลดลงในกำไร GAAP EBITDA หลักเกิดธุรกิจใหม่ที่ได้รับ ส่วนใหญ่รวมทั้ง UCWeb และ AutoNavi, (ii) แผนการลงทุนในโครงการธุรกิจใหม่ ระบบปฏิบัติการมือถือของเรา บริการท้องถิ่น และความ บันเทิงดิจิทัล รวม (i) และ (iii) การตลาดทางยุทธวิธีที่ใช้ในช่วงไตรมาสเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น กระทบยอดรายได้จากการดำเนินการให้ไม่ใช่ – GAAP EBITDA อยู่ที่ส่วนท้ายของรุ่นนี้

ดอกเบี้ยและการลงทุนรายได้ สุทธิ – ดอกเบี้ย และรายได้จากการลงทุน สุทธิในไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2014 เป็น RMB468 ล้าน (ล้านเหรียญสหรัฐฯ 76), การเพิ่มขึ้นของ 47.2% เมื่อเทียบกับ RMB318 ล้านบาทในไตรมาสเดียวกันของปี 2013 การเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยสุทธิและรายได้ลงทุนเป็นหลักเนื่องจากกำไรสุทธิที่รู้จักเกี่ยวกับการประเมินค่าใหม่ของก่อนหน้านี้จัดขึ้นหุ้นที่สนใจเกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการของ AutoNavi และการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยจากเงินที่สูงในระหว่างรอบระยะเวลา บางส่วนออฟเซ็ต ด้วยขาดทุนที่รับรู้เกี่ยวกับการปรับมูลค่าของพันธบัตรแปลงสภาพกับเราลงทุนเชิงกลยุทธ์ในเผยซื้อขายเอนทิตี

อัตราดอกเบี้ยจ่ายดอกเบี้ยจ่ายในไตรมาสสิ้นสุด 30 กันยายน 2014 มี RMB521 ล้าน (ล้านเหรียญสหรัฐฯ 85), เพิ่มขึ้น 39.3% เมื่อเทียบกับ RMB374 ล้านบาทในไตรมาสเดียวกันของปี 2013 การเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยจ่ายเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนเงินกู้เฉลี่ยโดดเด่นช่วงต่อการเบิกเงินในเดือน 2014 เมษายนของเหลือ 3.0 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายใต้วงเงิน 8.0 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นหลักได้

รายได้อื่น ๆ สุทธิรายได้อื่น ๆ สุทธิในไตรมาสสิ้นสุด 30 กันยายน 2014 มี RMB378 ล้าน (สหรัฐอเมริกา $62 ล้าน), ลดลง 2.8% เมื่อเทียบกับ RMB389 ล้านบาทในไตรมาสเดียวกันของปี 2013 สำหรับไตรมาสสิ้นสุด 30 กันยายน 2014 รายได้อื่น ๆ สุทธิ หลักรวมค่ารอยัลตี้และค่าธรรมเนียมบริการเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ที่ได้รับจากมดทางการเงินซึ่งเพิ่มขึ้น RMB430 ล้าน (สหรัฐอเมริกา $70 ล้านบาท) ในไตรมาสสิ้นสุด 30 กันยายน 2014 จาก RMB204 ล้านบาทในไตรมาสเดียวกันของปี 2013 และ RMB195 ล้านค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขายหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่มีอยู่ในเราเสนอขาย

taobaoของแจ็คมา

taobaoของแจ็คมาพบกับจีนพาณิชย์ผู้ควบคุมมากกว่าผลิตภัณฑ์ปลอม

หัวหน้าควบคุมการพาณิชย์ของจีนได้พบกับtaobaoกลุ่มโฮลดิ้ง จำกัดประธานแจ็คมาในวันศุกร์เพื่อหารือเกี่ยวกับการต่อสู้ผลิตภัณฑ์ปลอม สำนักข่าวซินหัวทางรายงาน ด้วยสองใช้เสียง conciliatory หลังแถวเหนือธุรกิจผิดกฎหมายบนแพลตฟอร์มของบริษัทอินเทอร์เน็ต

มาตามสัญญา “กำลังร่วมมือกับรัฐบาล (และ) อุทิศทุนเพิ่มเติม” weeding ออกสินค้าปลอม ซินหัวกล่าว

เตียวเมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการจัดการสถานะสำหรับอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ (SAIC), กล่าวว่า บริษัทได้ทำความพยายามที่ดีในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้บริโภค และเพิ่มหน่วยงานของเขาควรหาวิธีใหม่กำกับดูแลสำหรับอีคอมเมิร์ซ

SAIC ออกอะไรมันเรียกว่าเป็น “กระดาษสีขาว” ในวันพุธว่า ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ขายบนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของtaobao และบริการ infringed ในเครื่องหมายการค้า ได้มาตรฐาน หรือปลอม ถูกห้าม หรือความปลอดภัยสาธารณะที่ใกล้สูญพันธุ์ และบริษัทไม่ได้ทำพอตำรวจปัญหา ประชาสัมพันธ์มักจะถ่ายทอดตำแหน่งนโยบายอย่างเป็นทางการ

แต่ในงบที่ลงเว็บไซต์เมื่อวันศุกร์ โฆษก SAIC กล่าวว่า กระดาษมีไม่บังคับใช้กฎหมาย และไม่จริงกระดาษขาว

taobaoผู้บริหารกล่าวว่า ในวันพฤหัสบดีรายงานถูก flawed และบริษัทกำลังเตรียมร้องเรียนอย่างเป็นทางการ

taobao กลุ่มประกาศผลเดือนกันยายนไตรมาสปี 2014

taobaoกรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (NYSE:BABA) วันนี้ประกาศผลของการเงินสำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2014

“กระทบยอดของมาตรการไม่ใช่ GAAP มาตรการเทียบเคียง GAAP ที่ใกล้ที่สุด”

“เราส่งไตรมาสที่แข็งแรง มีการเจริญเติบโตอย่างมีนัยสำคัญระหว่างคีย์ของเราทำการวัด กล่าว Jonathan Lu ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มtaobao “ธุรกิจของเรายังทำดี และผลของเราสะท้อนทั้งความแข็งแรงของระบบนิเวศของเราและพื้นฐานที่เรามีการเติบโตอย่างยั่งยืน บนของจีนขายปลีกมาร์เก็ตเพลส ปริมาณสินค้ารวมสำหรับไตรมาสเพิ่มขึ้น 49% และผู้ซื้อใช้งานปีเพิ่มขึ้น 52% ปีในปี เราขยายของเราเป็นผู้นำออกกำลังกายในมือถือกับ 217 ล้านรายเดือนผู้ใช้งานมือถือ apps ในเดือนกันยายนและ 95 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ใน GMV โทรศัพท์มือถือของเราสิ้นสุดกันยายนปี 2014 เดือนสิบสอง เรายังขอแนะนำ โดยการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง monetization เคลื่อนที่แสดงให้เห็นถึงเจตนาพาณิชย์แข็งแกร่งคนนี้”

“ผลการดำเนินงานทางการเงินไตรมาสนี้แข็งแกร่ง มีรายได้เติบโต 54% ปีในปี กล่าวว่า Wu Wei แม็กกี้ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ กลุ่มtaobao “เรายังคงดำเนินกลยุทธ์เน้นการเจริญเติบโตของเรา และความแข็งแรงพื้นฐานของธุรกิจของเราทำให้เรามั่นใจที่จะลงทุนในโครงการใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มผู้ใช้ใหม่ การปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าและการหมั้น ขยายสินค้า และบริการ และไดรฟ์ค่าหุ้นระยะยาว”

กันยายนไตรมาสทางการเงิน และการดำเนินงานสำคัญ

สรุปการดำเนินงาน:

30 กันยายน 30 มิ.ย. 30 กันยายน

2013 2014 2014% เปลี่ยนแปลง

YoY QoQ US$(1) ของ RMB RMB RMB

(ในล้าน ยกเว้นเปอร์เซ็นต์)

GMV(2) 373,659 500,916 555,666 90,529 วาง 48.7 10.9%

GMV เคลื่อนเป็นเปอร์เซ็นต์ของผลรวม GMV(2) 14.7% 32.8% 35.8%

ปีใช้งาน Buyers(3) 202 279 307 52.0% 10.0%

ผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือรายเดือน (MAUs)(4) 91 188 217 138.5 15.4%

การเงิน:

สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน

2013 2014

การเปลี่ยนแปลง% YoY US$(1) RMB RMB

(ในล้าน ยก เว้นเปอร์เซ็นต์ และ ต่อจำนวนหุ้น)

รายได้ 10,950 16,829 2,742 53.7%

โมบายรายได้ 332 3,719 606 1,020.2%

รายได้จากการดำเนินการ 5,248 4,345 708 (หา 17.2%) *

ไม่ใช่ GAAP EBITDA(5) 6,505 8,493 1,384 30.6%

GAAP EBITDA Margin(5) 59.4 50.5%

สุทธิรายได้ 4,937 494 3,030 (38.6%) *

ไม่ใช่ GAAP สุทธิ Income(5) 5,893 6,808 1,109% 15.5 ล้านคน

)

2.13

1.24

0.20

(41.8%)*

GMV – GMV ทำรายการบน marketplaces ขายปลีกของจีนในไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2014 ราคา RMB555, 666 ล้าน (สหรัฐอเมริกา $90,529 ล้าน), การเพิ่มขึ้นของวาง 48.7% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2013 ทำรายการบน Taobao ตลาดในไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2014 GMV ถูก RMB379, 832 ล้าน (สหรัฐอเมริกา $61,882 ล้าน), การเพิ่มขึ้นของ 38.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2013 ทำรายการบน Tmall ในไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2014 GMV ถูก RMB175, 834 ล้าน (สหรัฐอเมริกา $28,647 ล้าน), การเพิ่มขึ้นของ 77.8% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2013 เจริญเติบโตถูกขับเคลื่อน โดยการเพิ่มจำนวนผู้ซื้อใช้งานเป็นหลัก

GMV เคลื่อน – GMV เคลื่อนในไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2014 ราคา RMB199, 054 ล้าน (สหรัฐอเมริกา $32,430 ล้าน), หรือ 35.8% ของ GMV รวมที่ทำรายการบน marketplaces ขายปลีกของจีนในไตรมาสนี้ เมื่อเทียบกับ 32.8% ในไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2014 และ 14.7% ในไตรมาสเดียวกันของปี 2013 การเจริญเติบโตถูกขับเคลื่อนหลัก โดยเพิ่มผู้ใช้งานรายเดือนที่เข้าถึงระบบของเราผ่านอุปกรณ์มือถือ

ผู้ซื้อใช้งานปี – จีนที่มาร์เก็ตเพลสขายปลีกมี 307 ล้านผู้ซื้อใช้งานประจำปีในเดือนสิบสองที่ 30 กันยายน 2014 เมื่อเทียบกับ 279 ล้านในสิบสองเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2014 และ 202 ล้านในสิบสองเดือนสิ้นสุดสิ้นสุด 30 กันยายน 2013 แสดงถึงการเพิ่มขึ้น 52.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2013

เคลื่อน MAUs – MAUs มือถือเติบโตเพื่อ 217 ล้านบาทในเดือนที่ 30 กันยายน 2014 เมื่อเทียบกับ 188 ล้านในเดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2014 สิ้นสุดแสดงเพิ่มสุทธิ 29 ล้าน MAUs ในสามเดือน 138.5% เพิ่มขึ้นจาก 91 ล้านในเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2013

รายได้รายได้เพิ่ม 53.7% เพื่อ RMB16, 829 ล้าน (สหรัฐอเมริกา $2,742 ล้านบาท) ในไตรมาสสิ้นสุด 30 กันยายน 2014 เปรียบเทียบกับ RMB10, 950 ล้านบาทในไตรมาสเดียวกันของปี 2013 รายได้จากธุรกิจค้าปลีกการค้าจีนเพิ่มขึ้น 47.7% RMB12, 769 ล้าน (สหรัฐอเมริกา $2,080 ล้าน), เมื่อเทียบกับ RMB8, 645 ล้านบาทในไตรมาสเดียวกันของปี 2013 ขับเคลื่อนส่วนใหญ่

แจ็คมา ผู้ก่อตั้ง อาลีบาบา เป็นบุคคลที่รวยที่สุดของจีน

แจ็คมา ผู้ก่อตั้งและประธานของอีคอมเมิร์ซแต่อาลีบาบา เป็นบุคคลที่รวยที่สุดของจีน รายงานอาร์ซี

แจ็คมา เป็นมูลค่า 21.8 พันล้านเหรียญ รูปที่ 7.3% ถือหุ้นของเขาในอาลีบาบาและเป็นเกือบ 50% ถือหุ้นใน Alipay บริการประมวลผลการชำระเงิน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับว่าอาลีบาบาไม่ เช็ค infographics เหล่านี้

พฤษภาคม อาลีบาบายื่นสำหรับการเสนอขายหุ้นในสหรัฐอเมริกา ที่เกิดขึ้น เมื่อมูลค่าสุทธิของม้าจะไม่ต้องสงสัย skyrocket

Yahoo นักลงทุนเริ่มต้นในอาลีบาบา ได้รู้บริษัทมีการเติบโตอย่างรวดเร็วว่า เขากำลังถือลงหุ้นขายให้ในอนาคตเมื่อพวกเขาจะมีคุณค่ามากขึ้น

อาลีบาบาจะเสนอขายหุ้นใน Stock Exchange New York เดือนถัดไป อาร์ซีรายงานประเมินค่าการประกาศเสนอขายหุ้นของพวกเขาสามารถเข้า 200 พันล้านเหรียญ

ระบุว่า แจ็คมาอาจได้บุคคลที่รวยที่สุดของจีนสำหรับค่อนข้างบางเวลา

อาลีบาบาได้ใช้ $161 ล้านปีต่อสู้สินค้าปลอม

กลุ่มอาลีบาบาโฮลดิ้ง จำกัดของจีน <baba.n> โลกที่ใหญ่ที่สุดอีคอมเมิร์ซบริษัท ใช้เวลากว่า 1 พันล้านหยวน ($160.7 ล้าน) ต่อสู้ปลอมสินค้า และสำหรับการปรับปรุงป้องกันลูกค้าจากจุดเริ่มต้นของปี 2013 ของพฤศจิกายน บริษัทกล่าวเมื่อวันอังคาร
“จากมุมมองของ กลุ่มอาลีบาบา เราแบกความรับผิดชอบอย่างจริงจังในการต่อสู้นี้กับ counterfeits กล่าวว่า ผู้บริหารระดับสูงของอาลีบาบาลู Jonathan ในคำสั่ง
อาลีบาบาได้ถูกแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์ปลอมกับรุกรานมากกว่าในปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรันถึงการตั้งค่าระเบียน $25 พันล้านรายการในนิวยอร์กในเดือนกันยายน
ชุกของ counterfeits อาจทำร้ายความสามารถในการชนะลูกค้า นักลงทุน และคู่ค้าปลีกสหรัฐอเมริกา บริษัทกล่าวในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นของ
เพียงไม่กี่ปีที่ผ่านมาธุรกิจของอาลีบาบาได้อยู่ในรายการของผู้แทนการค้าสหรัฐ “ตลาดอื้อฉาว” สำหรับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (IP)
แต่ fakes ออนไลน์จะยังคงเป็นปัญหาใหญ่ในประเทศจีน ในเดือนพฤศจิกายน บริษัทจีนอีคอมเมิร์ซจัดโสดปีวันออนไลน์ช้อปปิ้งเทศกาล สร้าง โดยอาลีบาบาและมีผลิตภัณฑ์มากมายลด วันที่ อาลีบาบารายงานกว่า 9 พันล้านเหรียญในการขาย
รัฐบริหารอุตสาหกรรมและพาณิชย์ (SAIC) อย่างเป็นทางการดำเนินการสอบสวนใน counterfeits ในวันโสด มันพบร้อยละ 10.6 ของสินค้าที่จะซื้อออนไลน์จากผู้จัดจำหน่ายต่าง ๆ และแพลตฟอร์มถูกปลอม หรือน่าสงสัยมาก