LittleBits

Pearson ได้เพิ่มชุด LittleBits ลงในหลักสูตร STEM

การเริ่มต้น LittleBits จากแมนฮัตตันได้พยายามอย่างหนักที่จะเขย่าป้าย “toy toy” ในขณะที่ บริษัท ได้ทำงานที่ดีและได้รับชุดเครื่องมือทางวิศวกรรมสำหรับเด็กไว้ในมือของโรงเรียนการเป็นพาร์ทเนอร์ใหม่กับเพียร์สันจะเพิ่มความชอบธรรมให้กับวิธีการของ บริษัท อย่างแท้จริง ยักษ์ใหญ่ด้านการศึกษาประกาศในสัปดาห์นี้ว่า บริษัท ได้ใช้ระบบ Block-based แบบแยกส่วนของ LittleBits เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับ 3-8 ในรูปแบบของ “Pearson littleBits STEM Invention Toolbox” ห้างหุ้นส่วนได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีการโต้ตอบเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในหลักสูตร STEM / STEAM ของเพียร์สันซึ่ง LittleBits