Taobao มาถึงออสเตรเลียเรียบร้อยแล้ว

อาลีบาบาขยาย Taobao และ Alipay เพื่อร้านค้าที่อยู่ในประเทศออสเตรเลียในการนำเข้าสินค้าเข้าสู่ประเทศจีน

 

อาลีบาบาประกาศวันนี้ว่า ตลาดออนไลน์และระบบชำระเงินออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดของจีนได้เปิดตัวเพื่อขยายตลาดใหม่ๆไปในหลายๆประเทศ   สำหรับออสเตรเลียร้านค้าขายสินค้าของช่องนั้น ๆของตนเองให้จีน

 

ช่องทางและรูปแบบของออสเตรเลียของ Taobao จะเน้นขายอาหารและการเกษตรนำเข้า “เนื่องจากผู้บริโภคในประเทศจีนมีความกังวงเพิ่มความกังวลในความปลอดภัยของอาหารและระดับที่สูงขึ้นของรายได้ทิ้ง ผู้บริโภคจีนมีความกระตือรือร้นในการซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ ตู้เซฟและเครื่องดื่มจากต่างประเทศ กล่าวว่า ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะได้มา โดยใช้เมลเบิร์น ดิจิตอล

 

บิ๊กอีคอมเมิร์ซของจีนอธิบายเกี่ยวกับ Alipay วาสออสเตรเลียจะทำงานกับพันธมิตรร่วมทุนที่เรียกว่า Paybang “การให้บริการธุรกิจท้องถิ่นของจีนเฟื่องฟูผู้บริโภคฐาน และอำนวยความสะดวกทางการค้าข้ามพรมแดนระหว่างสองประเทศในการกำหนดเป้าหมาย

 

จีนและออสเตรเลียก่อนหน้านี้สัปดาห์นี้ลงนามข้อตกลงการค้าเสรีที่สำคัญมูลค่าพันล้านดอลลาร์ เอา ภาษีนำเข้าจากออสเตรเลียสินค้าเกษตรส่งออกไปยังประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ข้อตกลงนั้น อย่างไรก็ตาม จะไม่มีผลจนกว่าจะหลังปี 2558

 

แม้มีสื่อรายงาน ขัด อาลีบาบาได้ไม่พูดถึงภาษาของ Taobao Alipay สำหรับผู้บริโภคที่ออสเตรเลียจะซื้อบนการเปิดใช้งาน อย่างไรก็ตาม อาลีบาบากล่าวว่า จะทำงานกับออสเตรเลียประกาศขาย Alipay ซื้อบัตรที่ร้าน 4,400 เพื่อนักช็อปออสซี่สามารถซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆใน Tmall และ Taobao ได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นเหมือนเช่นอยู่ในประเทศจีน

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>