Taobao ลงทุน Intime

Taobao ลงทุน $692ล้าน ในตัวห้างที่อินไทม์ช๊อป Intime เน้นการเชื่อมโยงระหว่างระบบการค้าปลีกออนไลน์กับออฟไลน์
ยักษ์ใหญ่อินเทอร์เน็ตจีน Taobao กลุ่มวันนี้ประกาศที่ จะวางแผนการลงทุนประมาณสหรัฐอเมริกา $692mn ในอินไทม์ช๊อป (HK: 1833), จีนอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้นำผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า บริษัททั้งสองได้ตกลงให้ความร่วมมือในการพัฒนาโอกาส (O2O) ออนไลน์กับออฟไลน์
ภายใต้เงื่อนไขการลงทุนของ Taobao ใน Intime จะมีของประมาณสหรัฐอเมริกา $214ล้าน ให้ความสนใจหุ้น 9.9% ใน Intime และบอกที่สหรัฐอเมริกา $478ล้าน โดยประมาณของหุ้นที่ออก โดย Intime ถ้าที่แปลงจะให้ Taobao ไม่น้อยกว่าดอกเบี้ยหุ้น 25% ใน Intime
กับการลงทุนเชิงกลยุทธ์นี้ บริษัททั้งสองจะสำรวจโอกาสการรวมจุดแข็งของเทคโนโลยีของ Taobao อินเทอร์เน็ตพาณิชย์และแพลตฟอร์มสถานะขายปลีกทางกายภาพของ Intime สรรพสินค้าระดับ high-end และห้างเป็นเว็บไซต์ค้าปลีกของ Yintai.com
บริษัททั้งสองได้ตกลงที่จะทำงานร่วมกันเพื่อส่งมอบให้กับผู้บริโภคออนไลน์ช้อปปิ้งประสบการณ์เชื่อมต่อของ Intime ร้านค้าทางกายภาพและระบบสมาชิก ตัวอย่าง ของ Taobao Tmall.com — จีนชั้นนำของห้างออนไลน์ — จะสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์คลังสินค้าออฟไลน์ของ Intime เปิดกว้างผลิตภัณฑ์หลากหลายแบรนด์ต่างประเทศเช่น ตามของสั่งซื้อออนไลน์จาก Intime ของจริงเก็บ
ควบคุมประสบการณ์ของ Taobao ในอินเทอร์เน็ตมือถือ ลูกค้าจะได้ประโยชน์มากขึ้นเป้าหมายโปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์ของสมาชิก โดยการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนของตนผ่านทาง wi-fi และเทคโนโลยีที่ตั้งอยู่ในร้านค้าอินไทม์ช๊อป
Taobao และ Intime มีประวัติของความร่วมมือ O2O อินไทม์ช๊อปของ 35 ร้านค้าร่วมมือกับ Taobao บน 11 พฤศจิกายน 2013 นำรูปแบบการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แบบออฟไลน์และการชำระเงินออนไลน์ บริษัททั้งสองยังร่วมส่งเสริมการชำระเงินในร้านค้าโดยใช้ Alipay ระหว่าง “มือถือ Taobao 3.8 ชีวิตงาน” ในปี 2014, Intime สนับสนุนให้ใช้ app มือถือ Taobao ของ Taobao ซื้อ และส่งของขวัญเสมือนบัตร
ในปลายปี 2013, Intime ดำเนินการร้านค้า 36 รวม 28 สรรพสินค้าและศูนย์การค้า 8 อินไทม์ช๊อปมีมากกว่า 7.5 ล้าน Sku ออฟไลน์ในฐานข้อมูลของผลิตภัณฑ์และ 1.5 ล้านสมาชิกในระบบของสมาชิก
ต้องดูกันต่อไปว่าการร่วมมือกันระหว่างสองบริษัทในครั้งนี้จะช่วยต่อยอดและเพิ่มเติมการเจริญเติบโตได้อย่างไรบ้าง

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>